Logo e-Arşiv Fatura Hakkında

Logo e-Arşiv Fatura çözümü, e-Fatura kapsamında dışındaki işletmelere ve nihai tüketicilere de elektronik fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının yine elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlıyor.

Logo e-Arşiv Fatura çözümü ile işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, hazırlanması, dağıtımı ve arşivlenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor. Böylelikle işletmelerin sürdürülebilir bir performans elde etmeleri sağlanıyor. Ayrıca kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor.

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabiliyor. Özel olarak kağıt olması talep edilmediği sürece tüm faturalar elektronik ortamda gönderilebiliyor. Çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlanırken fatura gönderim maliyetleri de ortadan kaldırılabiliyor.

Logo e-Arşiv Fatura çözümü, fatura süreçlerine hız kazandırmanın yanı sıra, elektronik ortamda kesilmiş ve arşivlenmiş faturalara da kolayca ulaşma imkanı veriyor. Aynı zamanda kullanılmakta olan ERP çözümüne ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.


e-Arşiv Fature ile entegre çözümler