Logo e-Defter Hakkında

Logo e-Defter çözümü, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor. Değişen mevzuata göre güncellenen ve Glier İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına uyumlu şekilde geliştirilen yapısıyla işlemlerin yasalarla uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütlmesini sağlıyor.

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in Logo e-Defter ile hazırlanması sayesinde bu belgelerin basımı, noter onayı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerden ve hazırlık ya da arşivleme gibi zahmetli işlemlerden kaynaklı iş yükünden tasarruf edilebiliyor. Üstelik işletim denetim süreçlerini kolaylaştırırken, hızlı ve kolay erişim özelliği ile işlemlerin yer ve zamandan bağımsız gerçekleştirilebilmesini mümkün kılıyor. Logo e-Defter çözümü aynı zamanda kullanılmakta olan ERP çözümüne ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.


e-Defter ile entegre çözümler