Logo e-Fatura Hakkında

Logo e-Fatura çözümü, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenlenen faturaların, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlıyor. Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ve muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yasal çerçeve doğrultusunda düzenlenen faturalar, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip oluyor. Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasından yararlanabiliyor.

Logo e-Fatura çözümü ile faturalarını dijital ortama taşıyan işletmeler ödeme ve tahsilat süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, gönderimi ve saklanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor. Böylelikle işletmelerin sürdürülebilir bir performans elde etmeleri sağlanıyor. Ayrıca kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor.

Logo e-Fatura çözümü, fatura ve muhasebe süreçlerine önemli ölçüde hız kazandırmanın yanı sıra, elektronik ortamda kesilmiş ve arşivlenmiş faturalara da kolayca ulaşma imkanı veriyor. Logo e-Fatura uygulaması, standartlara uygun entegrasyon sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine entegre oluyor ve böylece e-faturaların alım ve iletim işlemleri otomatize ediliyor. Logo e-Fatura çözümü aynı zamanda kullanılmakta olan ERP çözümüne ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.


e-Fatura ile entegre çözümler