Logo Netsis 3 Entegre Hakkında

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme yolculuğunda en büyük destek amacıyla Logo’nun yenilikçi teknoloji yaklaşımıyla geliştirilen Logo Netsis 3 Entegre ile üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor.

Logo Netsis 3 Entegre, çalışan düzeyinden başlayarak tüm işletme genelinde kalite ve verimlilik anlayışını yaygınlaştırıyor; birimler arası bilgi akışı sağlanmasına, karmaşık iş süreçlerinin düzenlenmesine ve müşteri ilişkilerinin etkin yönetilmesine olanak tanıyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlayarak, zaman ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Gerektiğinde yeni özelliklerle donatılabilen Logo Netsis 3 Entegre kullanan işletmeler, uçtan uca yönetim sayesinde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayarak maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.


Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar

 • Netsis 3 Entegre Ana Paket (1 Kullanıcılı) veya Netsis 3 Entegre Pro Ana Paket (1 Kullanıcılı)
 • Finans Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Döviz Uygulaması
 • Malzeme Yönetimi
 • Duran Varlık Yönetimi*
 • Muhasebe Yönetimi**
 • Ürüne ek oalrak alınabilecek lisanslar

  • Netsis 3 Entegre Kullanıcı Artırımı veya Netsis 3 Entegre Pro Kullanıcı Artırımı
  • Pos Aktarımı
  • Dış Ticaret (İthalat/İhracat Kapama)
  • Üretim
  • Müstahsil Makbuzu
 • Banka Entegrasyonu
 • Yabancı Dil Paketi**


 • Logo Netsis 3 Entegre ile entegre çözümler