Logo Netsis Wings Entegre Hakkında

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme yolculuğunda en büyük destek amacıyla Logo’nun yenilikçi teknoloji yaklaşımıyla geliştirdiği web üzerinden kullanılabilen Logo Netsis Wings Entegre ile üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor.

Logo Netsis Wings Entegre, çalışan düzeyinden başlayarak tüm işletme genelinde kalite ve verimlilik anlayışını yaygınlaştırıyor; birimler arası bilgi akışı sağlanmasına, karmaşık iş süreçlerinin düzenlenmesine ve müşteri ilişkilerinin etkin yönetilmesine olanak tanıyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlayarak, zaman ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Gerektiğinde yeni özelliklerle donatılabilen Logo Netsis Wings Entegre kullanan işletmeler, uçtan uca yönetim sayesinde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayarak maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.


Ürün ile birlikte ana pakete dahil lisanslar

 • Logo Netsis Wings Entegre (1 kullanıcılı/kullanıcı) veya Logo Netsis Wings Entegre Pro (1 kullanıcılı/kullanıcı)
 • Finans Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Döviz Uygulaması
 • Malzeme Yönetimi
 • Duran Varlık Yönetimi
 • Muhasebe Yönetimi
 • Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar

  • Logo Netsis Wings Entegre kullanıcı artırımı/ek kullanıcı veya Logo Netsis Wings Entegre Pro kullanıcı artırımı/ek kullanıcı
  • Pos Aktarımı
  • Dış Ticaret (İthalat/İhracat Kapama)
  • Müstahsil Makbuzu
  • Üretim
  • Enflasyon Muhasebesi
  • Banka Entegrasyonu
  • Yabancı Dil Paketi**


  Logo Netsis Wings Entegre ile entegre çözümler