HTTP Error 404.0 - Not Found

Aradığınız kaynak kaldırılmış, adı değiştirilmiş ya da geçici olarak kullanım dışı.

En olası nedenler:

  • Belirtilen dizin veya dosya Web sunucusunda yok.
  • URL bir yazım hatası içeriyor.
  • Bir özel filtre veya modül (URLScan gibi) dosyaya erişimi kısıtlıyor.

Deneyebilecekleriniz:

  • Web sunucusunda içeriği oluşturun.
  • Tarayıcıdaki URL'yi gözden geçirin.
  • Başarısız istek izleme günlüğünü inceleyin ve SetStatus'u hangi modülün çağırdığına bakın. Daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Detailed Error Information:

Module   IIS Web Core
Notification   MapRequestHandler
Handler   StaticFile
Error Code   0x80070002
Requested URL   http://localhost:50923/services-detail-v1.html
Physical Path   C:\Users\Nefa\Desktop\deskop\WebApplication1\WebApplication1\services-detail-v1.html
Logon Method   Anonim
Logon User   Anonim
İstek İzleme Dizini   C:\Users\Nefa\Documents\IISExpress\TraceLogFiles\WEBAPPLICATION1

More Information:

Bu hata, dosya veya dizinin sunucuda var olmadığı anlamına gelir. Dosyayı veya dizini oluşturun ve isteği yeniden deneyin.

View more information »